Pravila o privatnosti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Panorama Homes d.o.o., agencija za poslovanje nekretninama (dalje: PANORAMA HOMES) poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.
U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. Vašim osobnim podacima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe PANORAMA HOMES d.o.o. i partnera koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade).

SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

PANORAMA HOMES štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su joj nužni i koji su pribavljeni u sklopu naših poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a sve radi sljedećeg:

Izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
Zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobne podatke obrađujemo i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja svojih legitimnih interesa. Primjerice, takav legitiman interes može biti vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
Obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha opisanih privolom, isključivo nakon što zaprimimo Vašu privolu za obradu osobnih podataka u pojedinu svrhu. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama Uredbe, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo da opozovete svoju privolu u svakom trenutku

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Obrađujemo one osobne podatke, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona, e-mail adresa, podaci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su nam priopćeni od strane drugih ugovornih partnera ili trećih osoba.

PANORAMA HOMES vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: immo@panorama.hr.

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:
zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane
zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s Vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
Vaše pravo je, u slučaju da dođe do povrijede podataka, podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).